Doctor Cover

دکتر لیلا بیکدلو

فلوشیپاکوکاردیوگرافی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد