داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )دکتر سهیل طالبی حسینی

دکتر سهیل طالبی حسینی

جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سهیل طالبی حسینی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.