Doctor Cover
داکتاپارتوپدیدکتر سهیل طالبی حسینی

دکتر سهیل طالبی حسینی

ارتوپدی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر سهیل طالبی حسینی
مازندران.تنکابن.خیابان امام خمینی.کوچه دکتر بهادری(کاس آقا) روبروی آزمایشگاه پاستور
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سهیل طالبی حسینی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.