داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپزیبایی پوست و لیزردکتر فرزانه مجیدی

دکتر فرزانه مجیدی

زیبایی پوست و لیزر

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرزانه مجیدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.