Doctor Cover
داکتاپزنان زایمان و نازاییدکتر مطهره سادات اورنگ

دکتر مطهره سادات اورنگ

متخصصزنان زایمان و نازایی

اطلاعات و سوابق دکتر مطهره سادات اورنگ

رزیدنت جراحی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر مطهره سادات اورنگ در بیمارستان محب یاس تهران
دکتر مطهره سادات اورنگ در بیمارستان محب یاس تهران
تهران، خیابان‌کریم خان، خیابان نجات الهی شمالی، جنب خیابان لیلیت ترسان، زرتشت شرقی، بیمارستان محب یاس تهران
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مطهره سادات اورنگ و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.