Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی کودک و نوجواندکتر فرشید شهریاری

دکتر فرشید شهریاری

روانپزشکی کودک و نوجوان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر فرشید شهریاری در کلینیک کوثر اردبیل
تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرشید شهریاری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.