Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر علی اصغر حاتمی پوردهنو

دکتر علی اصغر حاتمی پوردهنو

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر علی اصغر حاتمی پور دهنو
صدرا
تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی اصغر حاتمی پوردهنو و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.