وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مریم نبی زاده

متخصصزنان و زایمان

شهر :تبریز

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپزنان و زایماندکتر مریم نبی زاده

دریافت مشاوره آنلاین

همین الان با دکتر مریم نبی زاده به صورت آنلاین گفتگو کنید

گفتگوی آنلاین با دکتر مریم نبی زاده(میانگین زمان پاسخگویی 12 ساعته)

0 تومان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

جراح ومتخصص زنان وزایمان ونازایی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی دارای بورد تخصصی https://www.instagram.com/dr_maryam_nabizadeh/ | میدان ساعت اول ارتش شمالی کوچه ختایی روبه روی پاساژ بهارستان | | 35537566-35566628 | |

خدمات پزشک
درمان نازایی وIUIوانجام بیوپسی اندومتر با پایپل ومراقبت وکنترل حاملگی وموارد پرخطر قبول زایمان طبیعی وسزارین، تعیین جنسیت و انجام جراحیهای ژنیکولوژیک وزیبایی زنان
اطلاعات تماس
دیدگاه ها