داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر فاطمه خسروی

دکتر فاطمه خسروی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فاطمه خسروی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.