داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر حامد باطنی

دکتر حامد باطنی

جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتگالری تصاویر دکتر حامد باطنی

دکتر حامد باطنی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر حامد باطنی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.