وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر پگاه گرجی بیانی

متخصصانکولوژیپرتودرمانیرادیوتراپی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
داکتاپانکولوژیدکتر پگاه گرجی بیانی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

بورد تخصصی رادیوتراپی و آنکولوژی (سرطان شناسی، شیمی درمانی، پرتودرمانی) | | ۱) خیابان وحید دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان علی اصغر، مرکز گامانایف ایران، تلفن: ۲۲۹۰۲۵۱۱-۱۹ ۲) میدان امام حسین، خیابان دماوند، بیمارستان بوعلی، بخش رادیوتراپی آنکولوژی، تلفن: ۳۳۲۵۰۴۳۳ ۳۳۲۵۰۴۹۵ ۳) خیابان آذربایجان، نبش خیابان کارون، بیمارستان شهریار، درمانگاه آنکولوژی، تلفن: ۶۶۸۹۹۲۲۲ ۶۶۸۷۵۳۶۳ | | بیمارستان بوعلی بیمارستان شهریار کلینیک امید تهران بیمارستان پاستورنو |

خدمات پزشک
سرطان شناسی، شیمی درمانی و پرتودرمانی
اطلاعات تماس
دیدگاه ها