Doctor Cover
داکتاپپرتودرمانیدکتر پگاه گرجی بیانی

دکتر پگاه گرجی بیانی

پرتودرمانیرادیوتراپیبهترین پزشکان متخصص خون، سرطان بالغین و انکولوژی

اطلاعات و سوابق دکتر پگاه گرجی بیانی

خدمات پزشک
سرطان شناسی، شیمی درمانی و پرتودرمانی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر پگاه گرجی بیانی
تجربه خود را از مراجعه به دکتر پگاه گرجی بیانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.