داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر حسین دباغیان

دکتر حسین دباغیان

قلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حسین دباغیان و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.