وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر فرید مفید

دکتراپزشکی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپپزشکیدکتر فرید مفید
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

٢٢ سال سابقه طبابت هوميوپتى در ايران عضو جامعه بين الملل پزشكان هوميوپات(LMHI) داراى ديپلماى حرفه اى هوميوپتى (DiHom prac)از امريكا وبريتانيا | خیابان دولت،چهارراه دیباجی،دیباجی جنوبی،پلاک26 | بعد از ظهر ها 3 لغایت 7 | 22772674 | | ندارم

اطلاعات تماس
دیدگاه ها