داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر فرید مفید
مطب 1 دکتر فرید مفید
خیابان دولت،چهارراه دیباجی،دیباجی جنوبی،پلاک2600022772674
درباره پزشک
٢٢ سال سابقه طبابت هوميوپتى در ايران عضو جامعه بين الملل پزشكان هوميوپات(LMHI) داراى ديپلماى حرفه اى هوميوپتى (DiHom prac)از امريكا وبريتانيا | خیابان دولت،چهارراه دیباجی،دیباجی جنوبی،پلاک26 | بعد از ظهر ها 3 لغایت 7 | 22772674 | | ندارم
بهترین پزشکانپزشکی