داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپداخلیدکتر جمشید شریفی

دکتر جمشید شریفی

داخلی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر جمشید شریفی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.