وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر علی مصدق خواه

فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر علی مصدق خواه
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| تهران-خیابان پیروزی-نبش خیابان پرستار جنب بانک پاسارگاد | شنبه و سه شنبه عصرها | 09351838681 | | قرار داد ندارد

اطلاعات تماس
دیدگاه ها