وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر سعیدرضا لطفی

متخصصبیماریهای کودکان

شهر :مشهد

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر سعیدرضا لطفی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| نبش امام خمینی46 طبقه فوقانی بانک انصار | 5تا8.5 عصرهاهمه روزه بجز ایام تعطیل و پنجشنبه ها | 8554402 | | کلیه بیمه ها

اطلاعات تماس
دیدگاه ها