داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی مغز و اعصابدکتر امیر تارخ

دکتر امیر تارخ

جراحی مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر امیر تارخ و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.