Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر تقی نجف زاده

دکتر تقی نجف زاده

پزشکی

1 مشاورهبا میانگین پاسخگویی 12 ساعت

اطلاعات و سوابق دکتر تقی نجف زاده

تهران شهریار اندیشه اسلامشهر

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت1 مشاورهبا میانگین پاسخگویی 12 ساعت
دکتر تقی نجف زاده
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر تقی نجف زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.