Doctor Cover

دکتر لیلا خبیر

دکتراروانشناسی بالینی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
متخصص روانشناسی بالینی فارغ التحصیل دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز تحت حمایت بنیاد نخبگان مدرس دانشگاه از سال ۹۲ سابقه کار بالینی از سال ۹۲
خدمات پزشک
حوزه های اختلال شخصیت، افسردگی و اضطراب روان درمانی، گروه درمانی برای بزرگسالان و نوجوانان