داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپزنان و زایماندکتر سعیده سالاری صدیق

دکتر سعیده سالاری صدیق

متخصصزنان و زایمان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سعیده سالاری صدیق و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.