وضعیت : عضو داکتاپ

کلینیک زخم مانیکان

متخصصزخم های دیابتی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
داکتاپزخم های دیابتیکلینیک زخم مانیکان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

نوبت گیری کلینیک زخم در وبسایت کلینیک زخم مانیکان: http://tehrantarmim.com/ | خیابان بخارست - بیمارستان پاستورنو | یکشنبه و سه شنبه از سه تا شش | 09127036458 | | برای بیماران بستری با تمام بیمه های تکمیلی قرارداد وجود دارد.

خدمات پزشک
درمان عفونت پای دیابتی و درمان زخم بستر تحت نظر تیم جراحی
اطلاعات تماس
دیدگاه ها