Doctor Cover
داکتاپزخم های دیابتیدکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

زخم های دیابتی

اطلاعات و سوابق دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

خدمات پزشک
درمان عفونت پای دیابتی و درمان زخم بستر تحت نظر تیم جراحی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 کلینیک زخم مانیکان
خیابان بخارست - بیمارستان پاستورنو


کلینیک زخم مانیکان
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.