Doctor Cover
داکتاپزخم های دیابتیدکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

زخم های دیابتی

2 مشاورهبا میانگین پاسخگویی 12 ساعت

اطلاعات و سوابق دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

نوبت گیری کلینیک زخم در وبسایت کلینیک زخم مانیکان: http://tehrantarmim.com/ | خیابان بخارست - بیمارستان پاستورنو | یکشنبه و سه شنبه از سه تا شش | 09127036458 | | برای بیماران بستری با تمام بیمه های تکمیلی قرارداد وجود دارد.
خدمات پزشک
درمان عفونت پای دیابتی و درمان زخم بستر تحت نظر تیم جراحی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت2 مشاورهبا میانگین پاسخگویی 12 ساعت


تجربه خود را از مراجعه به دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.