Doctor Cover
دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم | متخصص زخم های دیابتی | داکتاپ

شهر :تهران

دکتر زخم مانیکان مرکز تخصصی درمان تروما و انواع زخم

متخصصزخم های دیابتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
نوبت گیری کلینیک زخم در وبسایت کلینیک زخم مانیکان: http://tehrantarmim.com/ | خیابان بخارست - بیمارستان پاستورنو | یکشنبه و سه شنبه از سه تا شش | 09127036458 | | برای بیماران بستری با تمام بیمه های تکمیلی قرارداد وجود دارد.
خدمات پزشک
درمان عفونت پای دیابتی و درمان زخم بستر تحت نظر تیم جراحی