Doctor Cover
دکتر سپیده میرزایی  | رادیوتراپی
داکتاپرادیوتراپیدکتر سپیده میرزایی

دکتر سپیده میرزایی

متخصصرادیوتراپیرادیوانکولوژی

اطلاعات و سوابق دکتر سپیده میرزایی

پزشک عمومی و متخصص رادیوتراپی و انکولوژی از شیراز بیش از 12سال سابقه

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب دکتر سپیده میرزایی
مطب دکتر سپیده میرزایی
خرم اباد. خیابان 60متری. کوچه بسیج 4. مرکز رادیوتراپی باران
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سپیده میرزایی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.