داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب سنتیدکتر آسیه جوکار

دکتر آسیه جوکار

طب سنتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر آسیه جوکار و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.