داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپکلیه،مجاری ادراری و تناسلی و اورولوژیدکتر ناصر عباس زاده

دکتر ناصر عباس زاده

متخصصکلیه،مجاری ادراری و تناسلی و اورولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر ناصر عباس زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.