داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر قوام الدین اشرفی زاده
مطب 1 دکتر قوام الدین اشرفی زاده
تهران،بلوار اندرزگو سلیمانی غربی چهارراه اسدی ساختمان پزشکان ۱۵۵بوعلی واحد۷
درباره پزشک
بوردتخصصی از دانشگاه تهران | تهران،بلوار اندرزگو سلیمانی غربی چهارراه اسدی ساختمان پزشکان ۱۵۵بوعلی واحد۷ | مطب:همه روزه با تعیین وقت قبلی بیمارستان اریا:روزهای شنبه و دوشنبه صبح | ۰۲۱-۲۲۲۳۴۳۰۶ | بیمارستان اریا بیمارستان امید | قرارداد ندارم.
بهترین پزشکانداخلی