Doctor Cover
دکتر اکرم داوری عدالت پناه | سونوگرافی
داکتاپسونوگرافیدکتر اکرم داوری عدالت پناه

دکتر اکرم داوری عدالت پناه

سونوگرافیرادیولوژی

اطلاعات و سوابق دکتر اکرم داوری عدالت پناه

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

رادیولوژی و سونوگرافی ارغوان
رادیولوژی و سونوگرافی ارغوان
تهران، خیابان دولت، بین دیباجی جنوبی و اختیاریه، ساختمان پزشکان هدیه، طبقه 2، واحد موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ارغوان طبقه 2 واحد 4
تجربه خود را از مراجعه به دکتر اکرم داوری عدالت پناه و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.