داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر میترا ابراهیمی سیاقی
مطب 1 دکتر میترا ابراهیمی سیاقی
شهرری،روبروی بیمارستان فیروز آبادی،خیابان پیلغوش،کوچه ی عظیمی،پلاک17،ساختمان پزشکان توحید00055970837
درباره پزشک
| شهرری،روبروی بیمارستان فیروز آبادی،خیابان پیلغوش،کوچه ی عظیمی،پلاک17،ساختمان پزشکان توحید | همه روزه 9.5 تا 17 | 55970837 | | تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح
بهترین پزشکانبیماریهای کودکان