داکتاپ
Doctor Cover
دکتر اسماعیل زارع حسین آبادی | دکترا دندانپزشکی | داکتاپ

شهر :نامشخص

دکتر اسماعیل زارع حسین آبادی

دکترادندانپزشکی

Doctor Chat Cover
گفتگوی متنی با دکتر اسماعیل زارع حسین آبادی

در هر مکان و زمانی، سوالات پزشکی خود را به صورت آنلاین بپرسید و در کمتر از 12 ساعت پاسخ خود را دریافت کنید. گفتگوی شما تا رسیدن قطعی به جواب ادامه خواهد داشت. در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.

هزینه مشاوره آنلاین متنی0 تومان