داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر مجید عبدل زاده

دکتر مجید عبدل زاده

جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجید عبدل زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.