داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر بهنام مقدادی
مطب 1 دکتر بهنام مقدادی
تهران میدان رسالت فرجام غربی میدان صدم ساختمان پزشکان نگین واحد300077204356
درباره پزشک
| تهران میدان رسالت فرجام غربی میدان صدم ساختمان پزشکان نگین واحد3 | صبحها شنبه تا چهارشنبه 12-10 عصرها شنبه تا جهارشنبه 20-16 | 77204356 | | قرارداد ندارم
بهترین پزشکانبیماریهای کودکان