وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر بهنام مقدادی

متخصصبیماریهای کودکان

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر بهنام مقدادی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| تهران میدان رسالت فرجام غربی میدان صدم ساختمان پزشکان نگین واحد3 | صبحها شنبه تا چهارشنبه 12-10 عصرها شنبه تا جهارشنبه 20-16 | 77204356 | | قرارداد ندارم

اطلاعات تماس
دیدگاه ها