داکتاپ
Doctor Cover
دکتر محمدرزاق علینقی مداح | متخصص جراحی عمومی | داکتاپ

شهر :گرگان

دکتر محمدرزاق علینقی مداح

متخصصجراحی عمومیلاپاراسکوپی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر سید محمدرزاق علینقی مداح
مطب 1 دکتر سید محمدرزاق علینقی مداح
گرگان- ولیعصر-پاساژلاله طبقه اول00032323050
درباره پزشک
متخصص جراحى عمومى پزشك عمومى از دانشگاه شهيد بهشتى تهران از سال ١٣٧٩ در بيمارستان هاى گرگان بيمارستان فلسفى، بيمارستان مسعود،بيمارستان موسوى وبيمارستان حكيم جرجانى مشغول به فعاليت در زمينه جراحى ،شامل: همورييد، فتق ،سنگ كيسه صفرا،پستان،سرطان معده،سرطان روده بزرگ،سرطان تخمدان زنان،سرطان........ و همچنبن جراحى لاپاروسكوپى كيسه صفرا و جراحى لاپاروسكوپى انواع فتق جراحى لاپاروسكوپى  كيست تخمدان جراحى لاپاروسكوپى اپاندسيت جراحى لاپاروسكوپى معده | گرگان- ولیعصر-پاساژلاله طبقه اول | عصرها 5الی 7 | ٣٢٣٢٣٠٥٠ | | کلیه بیمه ها تامين اجتماعى،خدمات درمانى،ارتش،بانك ها ،ايران،اتيه سازان،........