Doctor Cover
داکتاپجراحی دکتر منصور سلیمانی

دکتر منصور سلیمانی

جراحی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر منصور سلیمانی
کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، ساختمان اجلالیه طبقه سوم
تجربه خود را از مراجعه به دکتر منصور سلیمانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.