وضعیت : غیر عضو

دکتر علیرضا فدائی نائینی

فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شهر :رشت

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر علیرضا فدائی نائینی
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی