وضعیت : غیر عضو

دکتر محمودرضا اصحاب یمین

فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شهر :کرمان

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر محمودرضا اصحاب یمین
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی