Doctor Cover
داکتاپجراحی عروقدکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی

جراحی عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی
میدان امام خمینی خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد درمانگاه بیمارستان سینا
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مرتضی شاه بندری قوچانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.