داکتاپ
Doctor Cover
دکتر حسنعلی اکبری | متخصص بیماریهای مغز و اعصاب | داکتاپ

شهر :رامسر

دکتر حسنعلی اکبری

متخصصبیماریهای مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر حسنعلی اکبری
مطب 1 دکتر حسنعلی اکبری
رامسر خیابان مطهری- جنب پیتزا شب - ساختمان سرو
درباره پزشک
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | رامسر خیابان مطهری- جنب پیتزا شب - ساختمان سرو | شنبه تا چهار شنبه از ساعت 4 تا 8 | 01155226237_01155230696_01155230698_09395226237_09119948061 | بیمارستان امام سجاد رامسر | * تامین اجتماعی _ * خدمات درمان _ * نیروهای مسلح_