Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیافخمی اردكانی

افخمی اردكانی

دکترادندانپزشکی

اطلاعات و سوابق افخمی اردكانی

فارغ التحصيل علوم پزشكي يزد محل كار نصر اباد تفت و كلينيك امام سجاد اردكان دندانپزشكي ويژه اطفال و ترميمي
تجربه خود را از مراجعه به افخمی اردكانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.