وضعیت : غیر عضو

دکتر جمشید خاک

فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شهر :قزوین

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر جمشید خاک
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی