وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر امیرحسین درویشی

متخصصجراحی مغز و اعصاب

شهر :ایرانشهر

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپجراحی مغز و اعصابدکتر امیرحسین درویشی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات موبایل مطب: 09307331017

خدمات پزشک
کمر درد سر درد دیسک کمر دیسک گردن
اطلاعات تماس
دیدگاه ها