Doctor Cover
داکتاپسم شناسی بالینیدکتر سمیه غریبی

دکتر سمیه غریبی

سم شناسی بالینی

اطلاعات و سوابق دکتر سمیه غریبی

خدمات پزشک
درمان انواع مسموميتهاي دارويي،سموم خانگي و كشاورزي و صنعتي درمان و سم زدايي انواع اعتياد به تركيبات صنعتي و سنتي

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر سمیه غریبی در بیمارستان امام رضا
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سمیه غریبی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.