داکتاپ
Doctor Cover
دکتر مهشید عباسی | رادیوانکولوژی
داکتاپرادیوانکولوژیدکتر مهشید عباسی

دکتر مهشید عباسی

رادیوانکولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهشید عباسی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.