داکتاپ
Doctor Cover
دکتر احسان برزیده | متخصص جراحی مغز و اعصاب | داکتاپ

شهر :شیراز

دکتر احسان برزیده

متخصصجراحی مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
دکتر احسان برزيده در بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر
دکتر احسان برزيده در بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر
درمانگاه بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر07132279702
درباره پزشک
متخصص جراحی مغز و اعصاب ستون فقرات و دیسک