Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر سمیه اسماعیلی

دکتر سمیه اسماعیلی

قلب و عروق

اطلاعات و سوابق دکتر سمیه اسماعیلی

خدمات پزشک
نوار قلب مشاوره قلب و عروق اکو تست ورزش هولتر مانیتورینگ ریتم قلبی آنژیوگرافی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر سمیه اسماعیلی
بیمارستان امام رضا آمل ، کلینیک خیریه آرین
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سمیه اسماعیلی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.