داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپریهدکتر سعید فلاح تفتی

دکتر سعید فلاح تفتی

ریه

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سعید فلاح تفتی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.