وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر سعید فلاح تفتی

فلوشیپریه

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپریهدکتر سعید فلاح تفتی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| شریعتی بالاتر از ظفر ابتدای کوچه مشکانی جنب داروخانه رازک | صبح 10الی 12 عصر 17 الی 20 | 22891350 | | نداریم

اطلاعات تماس
دیدگاه ها