داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر سعید فلاح تفتی
مطب 1 دکتر سعید فلاح تفتی
شریعتی بالاتر از ظفر ابتدای کوچه مشکانی جنب داروخانه رازک00022891350
درباره پزشک
| شریعتی بالاتر از ظفر ابتدای کوچه مشکانی جنب داروخانه رازک | صبح 10الی 12 عصر 17 الی 20 | 22891350 | | نداریم
بهترین پزشکانریه