داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )دکتر رامین حکیم زاده

دکتر رامین حکیم زاده

جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر رامین حکیم زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.