داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر علیرضا نادری
مطب 1 دکتر علیرضا نادری
مازندران . بهشهر . خیابان امام.ساختمان بوستان
درباره پزشک
| مازندران . بهشهر . خیابان امام.ساختمان بوستان | 5 الی 9 عصر | 0152 -5230299 | | تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح بیمه ایران کارت طلایی
بهترین پزشکانعفونی و تب دار