Doctor Cover
داکتاپزنان زایمان و نازاییدکتر هدی طبرستانی

دکتر هدی طبرستانی

زنان زایمان و نازایی

اطلاعات و سوابق دکتر هدی طبرستانی

خدمات پزشک
نوبت دهی اینترنتی :www.nobat.ir/drhodatabarestani 01133605515-01133301943

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب دکتر هدی طبرستانی
مطب دکتر هدی طبرستانی
ساری ، سه راه کشاورزی ، روبروی بیمارستان امیر مازندرانی ، کلینیک پزشکی رازی،طبقه همکف، جنب آزمایشگاه دی - 01133605515


دکتر هدی طبرستانی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر هدی طبرستانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.