Doctor Cover
داکتاپزنان زایمان و نازاییدکتر مهتاب کریمی

دکتر مهتاب کریمی

زنان زایمان و نازایی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر مهتاب کریمی
بلوار پاسداران ،بیمارستان نیمه شعبان. ساختمان فوق تخصصی دکترشهیدی. طبقه سوم
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهتاب کریمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.