داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب اورژانسدکتر سالومه حیدری

دکتر سالومه حیدری

طب اورژانس

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سالومه حیدری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.