Doctor Cover
سمیرا گوهری | کارشناسی ارشد روانشناسی | داکتاپ

شهر :تهران

سمیرا گوهری

کارشناسی ارشدروانشناسی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران(رتبه 2 دکتری کنکور سراسری 1396 ) کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران کارشناسی دانشگاه اصفهان دوره های آموزشی گذرانده شده: دوره ISTDP(روان پویشی کوتاه مدت، مقدماتی) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):60 ساعت دوره( اول ) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت دوره( دوم ) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت دوره(سوم) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت دوره آموزشی دلبستگی و ذهنی سازی با دکتر سعید قنبری(هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی): 40ساعت دوره رویکرد مراجع محور با دکتر محمدعلی نظری(هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) دوره شناختی رفتاری اضطراب و افسردگی با دکتر ربابه نوری (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) اموزش تست سواپ با علیرضا طهماسب:6ساعت دوره های CCRT (روان پویشی کوتاه مدت حمایتی و بیانگر) بادکتر پرویز آزادفلاح(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران) فعالیت های اجرایی : فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به مدت 1سال فعالیت در مرکز آتیه درخشان به مدت 1سال مشاور تحصیلی در موسسه مدرسان شریف به مدت دو سال روانشناس کودک در مهد پویش سه ستاره کرمانشاه به مدت 2سال روانشناس کودک در مهد زبان کرمانشاه به مدت 2سال مقاله ها: نقش پنج عامل بزرگ شخصیت،خودکارآمدی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در فرار دختران از منزل(سمیرا گوهری،هادی پرهون، دکتر محمد نقی فراهانی، کمال پرهون)، مجله پژوهش های نوین روانشناختی،1394 نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و هم جوشی فکروعمل در نشانه های مرضی روان بی اشتهایی( دکتر جعفر حسنی،طیبه شاهمرادیفر،نگار محمودی و سمیرا گوهری).مجله روانشناسی تحولی،1392 رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و هم جوشی فکر با مشکلات بین فردی(دکتر جعفر حسنی،نگار محمودی،سمیرا گوهری و طیبه شاهمرادیفر).مجله روانشناسی بالینی،1392 نقش عاطفه مثبت ومنفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی(نگار محمودی، دکتر محمدحسین عبداللهی، دکتر مهناز شاهقلیان و سمیرا گوهری). دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی،1394