Doctor Cover
داکتاپروانشناسیسمیرا گوهری

سمیرا گوهری

روانشناسی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به سمیرا گوهری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.