داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر پرستو سهیل
مطب 1 دکتر پرستو سهیل
بوشهر -میدان امام خمینی جنب بانک سینا ساختمان پزشکان مهرگان طبقه 5 واحد 506
درباره پزشک
| بوشهر -میدان امام خمینی جنب بانک سینا ساختمان پزشکان مهرگان طبقه 5 واحد 506 | مطب :شنبه تا چهارشنبه عصرها از ساعت 4 لغایت10 پذیرش بیمار با تعیین وقت قبلی مرکز نا باروری امید خلیج فارس :(صبح روزهای سه شنبه و پنجشنبه) | 077-33564411 | بیمارستان شهدای خلیج فارس مرکز نا باروری امید خلیج فارس | -
بهترین پزشکانبیماریهای زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)